acceptance & Commitment therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een moderne vorm van cognitieve gedragstherapie die geschikt is voor uiteenlopende vragen of problemen. Vragen als; hoe kan ik omgaan met angst, stress of onzekerheid? Ik ben uitgevallen vanwege een burn-out en ik weet niet hoe ik kan re-integreren. Ik voel me vaak onzeker, wat kan ik doen om me zekerder te voelen? Of, ik pieker me suf, hoe kan ik meer rust ervaren? ACT is erop gericht het zinloze gevecht met vervelende gedachten en gevoelens te stoppen zodat er meer energie overblijft voor de dingen die écht belangrijk en waardevol voor je zijn.

In mijn praktijk en leven merk ik dat ACT helpt om lichter met het leven om te gaan. Wanneer je hebt ervaren dat vechten, vluchten of piekeren geen zin heeft, kun je gaan doen wat voor jou van waarde is. Coaching op basis van ACT is geen quick fix methode. Maar wanneer je bereid bent om door je pijn, angst of verdriet heen te gaan, zul je ervaren dat het je lukt om beter met je vraag of klacht om te gaan. En je word je bewust van wat voor jou een waardevol leven is en hoe je hier vorm aan kunt geven. 

Mijn eigen ervaring met ACT

Mijn eerste ervaring met ACT had ik in de dagen nadat ik plotseling ernstig ziek werd. Ik kon in die periode aan niets anders denken dan aan wat mij was overkomen. Angst, verdriet, wanhoop, boosheid, alles was aanwezig. Tot ik door mijn huisarts werd gewezen op oefeningen die aansluiten bij de theorie van ACT. Dit hielp mij om 180 graden anders met al mijn zorgen om te gaan. De zorgen waren niet weg, maar de scherpe randjes waren er wel af, wat het veel draaglijker maakte. Mijn hoofd maakte me niet meer gek en ik was in staat om ook met andere dingen bezig te zijn dan mijn ziekte. En dat is wat ik de mensen die ik mag begeleiden ook wil laten ervaren. Je verzetten tegen wat er is, maakt dat je wordt achtervolgd door wat je hoofd je wijs maakt.

In 6-8 sessies kunnen de principes van ACT je helpen om een rijk en zinvol leven te creëren en tegelijk effectief om te gaan met de pijn en zorgen die bij het leven horen.

Neem gerust vrijblijvend contact op wanneer je hier meer over wilt weten. 

2020 Change Factory