duurzame 

inzetbaarheid

"Een training wordt pas echt toepasbaar wanneer je betrokkenheid en motivatie creëert"

En dat geldt niet alleen voor een training, maar is noodzakelijk voor een volwassen arbeidsrelatie.


Maar wat is een volwassen arbeidsrelatie en wat kun je doen om dit te bevorderen? Dit zijn vragen waar niet 1 antwoord op mogelijk is maar waar ik samen met het management en het team onderzoek naar doe.

In mijn trainingen kijk en adviseer ik vooral gedragsmatig naar en over verzuimvraagstukken, om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Wanneer het over verzuim gaat, gaat het vaak over houding en gedrag van zowel de medewerker als de leidinggevende. Middels (dialoog)coaching en training sta ik leiders bij in de ontwikkeling van vaardigheden om hun medewerkers in een vroeg stadium zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

 

Medewerkers coach of train ik op het nemen van verantwoordelijkheid en regie. Zij zijn immers altijd mede verantwoordelijk wanneer het om hun gezondheid of verzuim gaat.

 

En hoe komt het dat het verzuim op de ene afdeling veel hoger ligt dan op de andere? Of waarom durft de ene medewerker wel vroeg aan de bel te trekken en de ander niet? Allemaal vraagstukken die te maken hebben met vertrouwen en veiligheid. En uiteindelijk met het besluit om wel of niet te verzuimen.

In mijn trainingen gaan we op zoek naar antwoorden op bijvoorbeeld bovenstaande vragen. Hierbij laat ik de groep deels bepalen wat er gebeurt en welke vragen er zijn. De combinatie tussen proces en theorie ontstaat doordat ik de tijd neem om in te gaan op specifieke vragen uit de groep, maar ook kennis deel.

 

De inhoud wordt gevormd vanuit verschillende modellen en technieken, maar het proces wordt pas echt waardevol wanneer je betrokkenheid en motivatie creëert door mensen zelf de regie te geven. Autonomie en verantwoordelijkheid zijn hierbij, maar ook in het dagelijks leven, essentiële voorwaarden om succesvol te veranderen. 

Dit levert het op

Een sterke en vitale organisatie die beter presteert

Vitale en energieke medewerkers die elkaar inspireren

Gemotiveerde en betrokken medewerkers met focus op het doel van de organisatie

Een lager ziekteverzuim 

Meer invloed door leiders en medewerkers

Een open sfeer van communicatie

Meer wederzijds begrip

Een betere werk-privé balans

2020 Change Factory