duurzame inzetbaarheid

"Geef mensen de kans het verschil te maken en ze komen in beweging"

Vitale organisaties presteren niet alleen nu beter, maar ook morgen en in de toekomst. Vitale organisaties zijn in staat medewerkers en leiders op de lange termijn te binden en te blijven uitdagen. Wanneer medewerkers vitaal zijn en zich goed voelen, zijn zij in staat elkaar te enthousiasmeren, werken zij beter samen, inspireren zij elkaar en zijn zij gewoonweg gelukkiger.

 

Belangrijk hierbij is het dat de werknemer de kans krijgt zich te verdiepen in wat vitaliteit voor hem of haar kan betekenen en hoeveel invloed hij of zij zelf kan uitoefenen. De werkgever kan immers alleen faciliteren, daarna moet de medewerker het zelf gaan doen. Leiderschap nemen over zijn of haar gezondheid. Dat is de basis van duurzame inzetbaarheid. 

In de praktijk blijkt het ziekteverzuim in veel organisaties toe te nemen, net als het risico op een burn-out. Onsamenhangende acties om vitaliteit te bevorderen blijken niet te zorgen voor duurzame veranderingen. Voor duurzame verandering heb je een integrale aanpak nodig met een meetbaar resultaat.

Met het Vitality programma bied ik een integrale meetbare aanpak om te komen tot effectievere en duurzaam inzetbare medewerkers én een positief en gezond werkklimaat. Het zet aan tot bewustwording en verandering van gedrag. 

Op individueel niveau bestaat het programma uit de Vitality scan; een online vragenlijst, fysieke tests en een coachgesprek. Het geeft de medewerker snel en goed een objectief beeld van zijn of haar vitaliteit. Resultaten van alle medewerkers samen geven op team- en/of organisatieniveau input voor het vitaliteitsbeleid.

Nadat de resultaten zichtbaar zijn kun je deze bespreekbaar maken en gerichte groeps of individuele interventies inzetten.

Werkplekonderzoek kan onderdeel zijn van het Vitality programma. Hiervoor werk ik samen met een bedrijf gespecialiseerd in projectinrichting en werkplekonderzoek. 

 

En lees hier meer over mijn groepsgerichte aanpak.

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

Vitality scan

Analyse van de resultaten en bepalen startpositie

Bepalen individuele vitaliteitsdoelen

Aanzetten tot realisatie vitaliteitsdoelen

training

"Een training wordt pas echt toepasbaar wanneer je betrokkenheid en motivatie creëert"

 

Waarom doen we dingen die we liever niet willen doen? Of waarom worden we ziek van stress, wat veroorzaakt stress? Waarom laten we ons soms leiden door angst of onzekerheid? Waarom werk ik met de ene collega fijner samen dan met de ander? Welke invloed heeft voeding, beweging of slaap op mijn gezondheid? Hoe kan ik op een gezonde manier omgaan met (werk)druk?

Allemaal vragen die spelen op individueel niveau maar ook in groepsverband. 

Uiteindelijk draait alles om verandering, verandering van gedrag

En hoe makkelijk dat ook klinkt, verandering van gedrag is geen eenvoudig proces. En toch is dat het uitgangspunt van mijn trainingen. De deelnemer zal zich bewust worden van de invloed die hij of zij heeft en wordt in staat gesteld leiderschap te nemen over datgene wat voor hem of haar van belang is. Veranderingen hoeven niet groots en meeslepend te zijn. Soms zit de oplossing in kleine veranderingen. Daarom kies ik voor een pragmatische aanpak. 

Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers doorlopend over werkelijk realiseerbare mogelijkheden en over voorwaarden beschikken om nu en in de toekomst hun werk gezond en met plezier te kunnen uitvoeren 

 

Een training op het gebied van duurzame inzetbaarheid is dan ook gericht op duurzame gedragsverandering. Ieders waarden en doelen worden vertaald naar praktische en blijvende veranderingen in het dagelijks leven. Belangrijk hierbij is dat de deelnemer zich bewust wordt van wat er nodig is zich goed te voelen. Pas wanneer mensen begrijpen waarom ze doen wat ze doen, zijn ze in staat om andere keuzes te gaan maken.

In mijn trainingen laat ik de groep deels bepalen wat er gebeurt en welke vragen er zijn. De combinatie tussen proces en theorie ontstaat doordat ik de tijd neem om in te gaan op specifieke vragen uit de groep, maar ook kennis deel.

 

De inhoud wordt gevormd vanuit verschillende modellen en technieken, maar het proces wordt pas echt waardevol wanneer je betrokkenheid en motivatie creëert door mensen zelf de regie te geven. Autonomie en authenticiteit zijn hierbij, maar ook in het dagelijks leven, essentiële voorwaarden om succesvol te veranderen. 

Dit levert een Vitality programma op

Een sterke en vitale organisatie die beter presteert

Vitale en energieke medewerkers die elkaar inspireren

Gemotiveerde en betrokken medewerkers met focus op het doel van de organisatie

Een lager ziekteverzuim 

Meer invloed door leiders en medewerkers

Een open en fijne werkomgeving

Een betere werk-privé balans

2020 Change Factory