Blogs

Hoe gevoelig ben jij voor wat anderen denken of doen?

Het is een normaal menselijke behoefte om zo goed mogelijk te willen presteren. Je raakt erdoor gemotiveerd en vaak met succes als resultaat. Maar het wordt ongezond als ‘moeten’ de boventoon voert. Dan leidt perfectionisme tot piekeren, verminderd zelfvertrouwen en een groter risico op uitval door ziekte of burn-out. Bij gezond perfectionisme is die samenhang er niet en draait het om ‘kunnen of mogen’ in plaats van ‘moeten’. Je bent dan echt gemotiveerd, geniet van het behalen van je doel en de weg daarnaartoe.


Duidelijk is het dat vooral die ongezonde vorm van perfectionisme de laatste jaren sterk is toegenomen. Voor een deel is de mate waarin iemand perfectionisme laat zien aangeboren, maar een groot deel wordt veroorzaakt onder invloed van de omgeving. Mensen worden afgerekend op hun prestaties en krijgen steeds minder zekerheid, zoals een tijdelijk dienstverband of variabele beloning in plaats van een vast salaris. Juist dat soort onzekerheden stimuleert perfectionistisch gedrag.


Dat de maatschappelijke druk toeneemt wordt ook nog eens veroorzaakt door de sterke invloed van sociale media. Alles ziet er bij een ander altijd perfect uit en je ziet alleen de succesvolste en mooiste kant. Al die prachtige beelden kunnen ongelooflijk veel invloed op je hebben. Want het zien van die ‘perfectie’ geeft telkens een stimulans; je gaat je ermee vergelijken. En dat kan een deuk in je gevoel van zelfvertrouwen opleveren. En toch heb je de neiging ook aan die standaard te moeten voldoen.


Maar wat kun je nu zelf doen om minder last te hebben van wat anderen denken of doen?


Meer reflectie en mild zijn voor jezelf. Wanneer je jezelf beter leert kennen, ontdek je waar jouw kwaliteiten liggen en dat het prima is wanneer je dingen minder goed kunt dan anderen.


Verder helpt het wanneer je jezelf goede vragen stelt. Goede vragen zorgt namelijk voor goede antwoorden. Hoe concreter, hoe beter.


Denk aan vragen als:


- Helpt deze standaard me echt verder? Of, hoe rigide zijn de regels of eisen die ik mezelf opleg? Ben ik bereid hiermee wat soepeler om te gaan?

- Wanneer je merkt dat je dagelijks veel het woord ‘moeten’ gebruikt, dan wordt het tijd dit meer flexibel te maken en jezelf af te vragen wat haalbaar is. Vervang moeten eens door mogen. Geef je dan nog invulling aan datgene wat je eerst moest?

- Kijk eens naar jezelf van een afstand. Wat zou je een vriend(in) adviseren als het niet over jou zou gaan? Geen strenge of veroordelende adviezen, maar juist compassievol en sympathiek. Wat zou je zeggen?

- Het helpt wanneer je je gedachten en gevoelens opschrijft en onderzoekt met welke gedachte je zou willen experimenteren. Wat zou je anders kunnen doen, of welke zelfopgelegde regel zou je kunnen doorbreken?


Zo word je vanzelf milder naar jezelf, wat helpt om je perfectionistische gedrag om te buigen naar ‘gewoon goed’ gedrag. Het kan hierbij helpen wanneer je tijdelijk geen gebruik maakt van sociale media. Haal de apps van je telefoon en richt je op jezelf en op de mensen in je nabije omgeving. Even resetten van alle prikkels en focussen op jezelf. Op weg naar persoonlijke groei, in plaats van verbeterd perfectionisme.

Onderstaand nog een aantal vragen die je op weg kunnen helpen.- Wat staat er in de weg tussen jou en je dromen? Wat houdt je tegen om te gaan doen wat je het liefst zou willen doen?

- Wanneer ben je vooral bezig met het voldoen aan de verwachtingen van anderen? Wanneer uit je je eigen ideeën, meningen en verlangens?

- Wat levert het je op de korte termijn op? En wat op de lange termijn?

- Wat zijn de voordelen en nadelen van je aanpak?

- Hoe zou je leven erop vooruitgaan als je minder aan de verwachtingen van anderen zou voldoen en meer zou luisteren naar waar jij behoefte aan hebt?

Wil je hier nog eens verder over spreken? Neem gerust vrijblijvend contact met me op. Je kunt me bereiken op inge@change-factory.nl of 06-48788765.
2020 Change Factory